vrijdag, 27. oktober 2006 - 20:45

Grootscheepse horecacontrole

Wageningen

De afdeling Bijzondere Wetten van de politie heeft donderdagavond in samenwerking met andere diensten een grootscheepse controle uitgevoerd van de diverse horecagelegenheden in de Wageningse binnenstad. Twee personen zijn daarbij aangehouden: één wegens illegaal verblijf in Nederland en een persoon wegens een opstaande straf van justitie.

Door de politie is bij vijf zaken proces-verbaal opgemaakt wegens schijnbeheer. In die gevallen bleek de vergunninghouder van de zaak niet aanwezig was terwijl de Drank en Horecawet dat wel voorschrijft. Door de overige diensten werden boetes uitgedeeld. Het gaat daarbij om boetes wegens overtredingen uit de Arbeidswet die door de Arbeidsinspectie werden opgelegd. In die gevallen bleek dat er werknemers illegaal aan het werk waren in bedrijven.

Door de Voedsel en Warenautoriteit werden vier waarschuwingen uitgedeeld bij restaurants omdat er sprake was van onvoldoende hygiënische omstandigheden in de keukens. In twee gevallen was de situatie zo slecht dat er proces-verbaal werd opgemaakt. Aan de controle werkten ambtenaren mee van Verispect, de Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren autoriteit, de Belastingdienst, de Vreemdelingenpolitie, de Parketpolitie en de gemeente Wageningen.

Er werden 19 medewerkers ingezet. In totaal 24 horecabedrijven werden bezocht. De controles vonden plaats tussen vier uur ’s middags en tien uur ’s avonds.
Provincie:
Tag(s):