maandag, 15. mei 2006 - 15:25

Grootste on-shore windpark bijna gereed

Delfzijl

Vrijdag 19 mei wordt het grootste on-shore windpark van Nederland officieel geopend. Met de huidige 14 windturbines, die samen zo'n 40 MW elektrisch vermogen leveren, worden ruim 20.000 huishoudens dagelijks van groene stroom voorzien. In de loop van dit jaar zullen er nog eens 12 windturbines worden bijgeplaatst.

Alleen al de noodzakelijke voorbereidingen hebben ruim 8 jaar geduurd. Een nieuw streekplan en bijbehorende herzieningen van het bestemmingsplan kregen, na een lange doorlooptijd, hun beslag. In 2004 waren alle vergunningen en ontheffingen verstrekt en kon gestart worden met de bouw van het windpark. Vanaf 1 april 2005 produceren de 14 windturbines groene stroom.

Met de realisatie van dit windpark is een belangrijke bijdrage geleverd aan het opgesteld windenergievermogen in Nederland. Bovendien is hiermee een belangrijke mijlpaal bereikt in de professionalisering van de markt voor duurzame energie.
Provincie:
Tag(s):