maandag, 27. maart 2006 - 22:17

Grote bijstandsfraude opgespoord

Veendam

Tegen een 48-jarige vrouw uit Veendam is door het Samenwerkingsverband Sociale Recherche Noord & Oost Groningen proces-verbaal opgemaakt inzake valsheid in geschrifte. De vrouw ontving een bijstandsuitkering van de gemeente Veendam, terwijl zij samenwoonde met een man uit Groningen. De gemeenten Veendam en Groningen zijn hierdoor benadeeld voor ruim € 70.000,--.

De gemeenten Veendam en Groningen hebben aangifte gedaan bij het openbaar ministerie van valsheid in geschrift. De ten onrechte verstrekte bijstandsuitkering zal van betrokkenen worden teruggevorderd.

De sociale recherche in de provincie Groningen heeft onderzoek gedaan naar bijstandsfraude door een 44- jarige man uit Groningen en een 48-jarige vrouw uit Veendam. De man ontving een bijstandsuitkering van de gemeente Groningen en de vrouw ontving een bijstandsuitkering van de gemeente Veendam. Ieder naar de norm van een alleenstaande.

Uit het onderzoek is gebleken dat de man niet woonachtig is geweest in Groningen. De man verhuurde zijn woning in Groningen onder. Naast de inkomsten uit onderhuur heeft de man inkomsten genoten uit hennepteelt. Door de inkomsten uit hennepteelt, de inkomsten uit onderhuur en het niet woonachtig zijn in de gemeente Groningen had de man geen recht op een bijstandsuitkering. De vrouw ontving ten onrechte een bijstandsuitkering van de gemeente Veendam, omdat zij samenwoonde met de man uit Groningen. Verder is gebleken dat er ook een zoon met een eigen inkomen bij haar in huis woonachtig was.
Provincie:
Tag(s):