zondag, 12. februari 2006 - 15:33

Grote controle touringcars wintersporters

Rotterdam

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft in samenwerking met het Korps landelijke politiediensten en ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee op vrijdag 10 februari en zondag 12 februari 2006 uitgebreide controles gehouden op winterbuspendels. In totaal zijn er 160 autobussen gecontroleerd. Eenentwintig bestuurders zijn bekeurd voor uiteenlopende overtredingen. Vier autobussen zijn stilgezet, waarvan er drie verder mochten rijden een andere chauffeur.

Eén autobus was niet gekeurd en kreeg een volledig rijverbod. De passagiers zijn met vervangend vervoer verder gereisd. In totaal is er voor 6060 euro aan boetes geïnd.

In Heerlen zijn 50 uitgaande en 37 inkomende autobussen gecontroleerd. Dit leverde 11 bekeuring op. Negen, voornamelijk Belgische chauffeurs, rekenden in totaal voor 3300 euro aan boetes af. Eén chauffeur had onvoldoende geld bij zich en ging op voorhand in de bus met de pet rond voor 220 euro.

In één geval werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd in verband met onvoldoende rusttijd. Vier Belgische chauffeurs reden gedurende 30 uur nagenoeg onafgebroken. Zij lieten de bus slechts 2 uur stilstaan terwijl in die periode dat tenminste 8 uur moet zijn. Alle bussen zijn gewogen en waren niet te zwaar.

Een Turkse vrachtwagenchauffeur kreeg ook een rijverbod opgelegd omdat hij te kort rustte. Een Nederlandse taxichauffeur kreeg een rijverbod tot 19.30 uur in verband te kort genoten rust (5 uur i.p.v. 9 uur).

In Venlo zijn 13 autobussen gecontroleerd. Hier zijn geen overtredingen geconstateerd. In Duiven zijn 22 uitgaande autobussen gecontroleerd en vijf bekeuringen uitgeschreven.
In Bergh zijn 26 inkomende autobussen gecontroleerd. Hier zijn drie bekeuringen uitgeschreven. In één geval is een bevel tot staking van de arbeid opgelegd in verband met onvoldoende genoten rusttijd.

In Rotterdam zijn 12 autobussen gecontroleerd. Hier zijn twee bekeuringen uitgeschreven. In één geval is een bevel tot staking van de arbeid opgelegd in verband met onvoldoende genoten rusttijd. Eén autobus was niet APK gekeurd en mocht niet verder rijden.

De controles vonden plaats op de rijkswegen A76 bij Heerlen, A67 bij Venlo, A12 bij Duiven en Bergh en A16 omgeving Rotterdam. In totaal namen 37 medewerkers van IV&W, KLPD en Koninklijke Marechaussee hieraan deel. De controles zijn over het algemeen positief ontvangen door de chauffeurs. Verhoudingsgewijs zijn er bij de Nederlandse chauffeurs weinig overtredingen geconstateerd en zij gaven een positief beeld.

Toezichteenheid Personenvervoer van de IV&W en de Verkeerspolitie van het KLPD houden deze controles om inzicht te verkrijgen in de naleving van regelgeving met betrekking tot vervoer van personen en het bevorderen van de veiligheid van het (inter)nationale personenvervoer met autobussen. Zij geven daarmee uitvoering aan de in internationaal verband gemaakte afspraken en samenwerking met functionele ketenpartners.
Provincie:
Tag(s):