woensdag, 19. juli 2006 - 15:25

Grote kans op beregeningsverbod Groot Salland

Als gevolg van de lage waterstanden door de aanhoudende droogte deelt het Waterschap Groot Salland mee dat er een mogelijkheid bestaat van aankomende beregeningsverboden in bepaalde delen van haar beheersgebied. Het waterschap verricht uiterste inspanningen om de waterstanden op peil te houden en verzoekt landbouwers en particulieren om zuinig met water om te gaan.

Of daadwerkelijk een beregeningsverbod wordt uitgevaardigd hangt af van de weersomstandigheden voor de komende week. Op voorhand dient hier echter ernstig rekening mee gehouden te worden.

Het toezicht op beregeningsontheffing wordt door het waterschap geïntensiveerd. Bij constatering van beregening zonder ontheffing zal de onttrekking direct worden stopgezet en zal er proces verbaal worden opgemaakt.

Als door de overtreder een ontheffing is aangevraagd en door het waterschap geaccepteerd, mag er weer water voor beregening onttrokken worden. Ontheffing kan worden aangevraagd bij de afdeling Vergunningen van het waterschap of bij een van de vier districtskantoren.

Ook is het aanvraagformulier te downloaden via internet op de site van het waterschap.
Provincie:
Tag(s):