woensdag, 18. oktober 2006 - 12:00

Grote Markt in Goes wordt aangepast

Goes

De Grote Markt in Goes wordt weer onder handen genomen. Reden hiervoor is de het grote aantal valpartijen.Deze worden veroorzaakt door de vaak niet opgemerkte stoepranden aan de beide zijden van de markt. Menigeen moest zich na een valpartij onder doktersbehandeling stellen of werd per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis.

In 2005 werd de Grote Markt flink onder handen genomen. Deze aanpak viel onder het Masterplan Binnenstad en werd met trots gepresenteerd. Maar na veel klachten heeft het college van de gemeente Goes besloten om het geheel aan te passen. Dit was al eerder gebeurd door het aanbrengen van witte stippen op de stoepranden, maar dit had ook niet het gewenste effect. Nu worden de straten en stoepen op dezelfde hoogte gebracht, waarbij de bestrating enigszins zal oplopen.

Ook wordt het slecht functionerende afwateringssysteem onder de natuurstenen trottoirs aangepakt. Er worden watergoten geplaatst, waardoor de stankoverlast naar verwachting tot het verleden zal behoren.

Volgens wethouder Dieleman worden schadeclaims van slachtoffers die tengevolge van een valpartij schade hebben opgelopen, niet uitbetaald. De kosten voor de aanpassing van de Grote Markt bedragen € 95.000,-
Provincie:
Tag(s):