vrijdag, 17. november 2006 - 16:30

Grote Markt zonder hoogteverschillen

Goes

Maandag starten werkzaamheden om de niveauverschillen op de Grote Markt weg te halen.Het werk begint aan de oostzijde (de kant van de horeca), met het opbreken van een strook natuursteen van circa 3,5 meter breed. Vervolgens wordt de bestrating vanaf de nieuwe lijngoot omhoog gelegd, zodat er geen hoogteverschil bij de stoep meer is.

De gemeente heeft hiertoe besloten omdat enkele ongevallen plaatsvonden door het hoogteverschil. Tegelijkertijd wordt het probleem met stankoverlast in de goot aangepakt. Het bestaande systeem wordt afgekoppeld en vervangen door lijngoten. Aan de oostzijde komt die goot te liggen op de grens tussen straat en de terrassen op de markt. Aan de westzijde ligt de goot middenin de rijbaan.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de oostzijde vóór de kerstperiode klaar.

Omdat de bestrating afhankelijk is van vorst, wordt de andere kant van de markt pas in maart/april aangepast.
Provincie:
Tag(s):