vrijdag, 22. december 2006 - 9:07

Grote opkomst inloopavond wijkplan Binnenstad

Hengelo

Het concept wijkplan Binnenstad werd afgelopen woensdag 20 december in discotheek New York voorgelegd aan wijkbewoners en ondernemers. Meer dan 100 geïnteresseerden bezochten deze avond, en gingen in gesprek aan de hand van de thema’s ruimtelijke plannen en ontwikkelingen, parkeren en verkeer, overlast en horeca, onderhoud en leefbaarheid. Over het algemeen waren de mensen positief over het concept wijkplan en het proces dat tot nu toe gevolgd is.

Deze inloopavond was een vervolg op het raadsbezoek en de wijkavond die op 27 september in de binnenstad plaatsvonden in het kader van het wijkplan Binnenstad. Op basis van de uitkomsten van de wijkanalyse, de huiskamergesprekken en de uitkomsten van de wijkavond is er een concept wijkplan Binnenstad opgesteld.

Met de reacties van de inloopavond wordt er nu verder gewerkt aan het definitieve wijkplan Binnenstad 2007-1011, dat naar verwachting voor de zomer wordt vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):