dinsdag, 14. februari 2006 - 9:02

Grote pakkans leidt tot naleving regels door taxichauffeurs

Utrecht

Intensieve controle leidt er in Utrecht toe dat nagenoeg alle taxichauffeurs een chauffeurspas hebben waaruit blijkt dat ze een vakexamen hebben afgelegd. Tijdens de handhavingsactie ‘Chauffeurspassen 2006’ bleek dat slechts één van de in totaal 217 gecontroleerde taxichauffeurs geen geldige chauffeurspas had. De intensieve controle door politie Utrecht en de Inspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd gehouden van 9 januari tot en met 5 februari jl.

De intensieve controles zijn een uitvloeisel van het convenant dat de vier grote steden hebben gesloten met het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de taxibranche meer te reguleren en de kwaliteit ervan te verbeteren. Onderdeel van het convenant was, dat taxichauffeurs alleen met geldige chauffeurspas mogen rijden. Als eis voor deze pas geldt dat ze met succes een chauffeursexamen moeten hebben afgelegd. De eis van vakbekwaamheid voor taxichauffeurs is ingevoerd om de kwaliteit van het werk van taxichauffeurs beter te waarborgen. Daarbij wordt vooral toegezien op de dienstverlening, stratenkennis en beheersing van de Nederlandse taal.
Provincie:
Tag(s):