dinsdag, 5. december 2006 - 11:57

Grote reorganisatie bij douane

Den Haag

Binnen de organisatie van de douane gaat de komende jaren een hoop veranderen. Dat meldde het ministerie van Financiën dinsdag in een brief aan alle douanemedewerkers. In de plannen wordt onderzocht of er op Schiphol één overkoepelende dienst moet komen die reizigers controleerd.

Nu worden reizigers op de luchthaven Schiphol door drie verschillende instanties onder de loep genomen: De Koninklijke Marechaussee, De douane en de beveiliging. De komende jaren zullen de veiligheidscontroles alleen maar toenemen en daardoor onnodig veel tijd van de passagier vragen.

Jenny Thunnissen, directeur-generaal Belastingdienst, pleit in haar voorstellen voor één overkoepelende organisatie die de reizigers gaat controleren.

Daarnaast zal het douane personeel in het binnenland gaat verdwijnen die wordt verschoven naar de buitengrens. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Europese Unie (EU), die een betere controle op veiligheidsaspecten verlangt, door de toenemende goederenstromen aan de buitengrens.
De Management Teams van de vier douaneregio's bereiden de reorganisatie gezamenlijk voor en voeren die ook samen uit. Er is geen sprake van één big-bang, maar er wordt een 'dakpanreorganisatieplan' gemaakt, waarin per moment wordt bepaald wat de organisatie gaat doen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen en er geen verplichte verplaatsingen over grote afstanden zullen plaats vinden.
Provincie:
Tag(s):