donderdag, 23. februari 2006 - 8:52

Grote zorgen bij KVK-Zeeland

De Kamer van Koophandel maakt zich grote zorgen over het uitblijven van prijsafspraken tussen energieleveranciers en negen grootverbruikers. Op termijn kan dit grote schade toebrengen aan de Zeeuwse economie. De Kamer van Koophandel heeft in een brief een dringend beroep gedaan op minister Brinkhorst van Economische Zaken om zich tot het uiterste in te spannen voor een oplossing. De minister zou een oplossing kunnen bieden zodat de economische gevolgen voor Zeeland beperkt blijven.

Volgens de Kamer van Koophandel druist deze ontwikkeling in tegen de nota ´Pieken in de Delta´. Hierin wordt de procesindustrie door Brinkhorst juist als één van de drie kansrijke sectoren in Zuidwest-Nederland bestempeld.

Door hoge energieprijzen wordt de concurrentiepositie van Zeeland als vestigingsplaats voor procesindustrie erg verzwakt. De provincie is voor een belangrijk deel afhankelijk van deze procesindustrie.

Daarnaast is het, voor de Kamer van Koophandel, on-acceptabel dat industriële bedrijvigheid, waarvoor prima vestigingsfactoren (o.a. diep vaarwater, ruimte op bedrijventerreinen) in Zeeland aanwezig zijn, door een gebrekkige Europese elektriciteitsmarkt wordt afgebroken. Er moeten eerst duidelijke Europese afspraken worden gemaakt, aldus de Kamer.

Bij de grootverbruikers zitten twee Zeeuwse bedrijven namelijk Alcan Vlissingen en Dow Chemicals uit Terneuzen. De uitkomsten zijn vooral van levensbelang voor Alcan Vlissingen vanwege de volledig afhankelijk van de levering van elektriciteit. Niet alleen de 800 arbeidsplaatsen bij dit bedrijf zijn in gevaar maar ook de werkgelegenheid bij tal van toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven.
Provincie:
Tag(s):