vrijdag, 1. december 2006 - 17:50

Grote zorgen over jeugd- en alcoholproblematiek

Enschede

Het Regionaal College signaleert zorgwekkende maatschappelijke ontwikkelingen rondom jeugd en alcoholproblematiek. Daarom werd tijdens een tweedaagse gesproken over dit onderwerp. Daarbij waren ook het OM, de politie Twente, Tactus, STAP en Horeca Nederland aanwezig. Conclusie is dat een integrale, regionale aanpak noodzakelijk is om de problematiek te verhelpen.

Tijdens een tweedaagse conferentie stond het thema ‘jeugd en alcohol’ hoog op de agenda. Het college is bezorgd over de ontwikkelingen. Gedurende een discussie met betrokken partijen werd grote zorg uitgesproken over het alcoholgebruik onder jongeren in het algemeen en van jonge kinderen in het bijzonder. Daarbij stonden verschillende invalshoeken centraal namelijk: volksgezondheid, verslavingszorg, rol van de ouders, school, vrije tijdsbesteding, vergunningverlening, handhaving, overlast en criminaliteit.

Het Regionaal College vindt de feiten over het alcoholgebruik in relatie tot de leeftijd van de jongeren dusdanig ernstig, dat het initiatief is genomen om deze problematiek aan te pakken. Geconstateerd is dat alleen een integrale aanpak, als regionaal beleid, kans van slagen heeft, waarbij zowel Politie, OM, het onderwijs, de portefeuillehouders volksgezondheid, burgemeesters en maatschappelijke organisaties zullen worden betrokken.

Er zal een werkgroep worden ingesteld die zich zal richten op de uitwerking van:

•Geen alcoholgebruik onder de 16 jaar.
•Geen dronkenschap op straat.

In de eerste helft van 2007 zullen de bevindingen worden gerapporteerd. Het college denkt daarbij aan maatregelen als:

•Gerichte voorlichting in samenhang met voorzieningen en voorschriften.
•Repressie en preventie, zoals uitstellen eerste gebruik en eigen verantwoordelijkheid gebruiker.
•Drinkketen in relatie met alternatieven om uit te gaan.
Provincie:
Tag(s):