dinsdag, 16. mei 2006 - 12:02

Growshops Rotterdam aangepakt

Rotterdam

Vanaf 11.00 uur vanmorgen wordt er een actie uitgevoerd door een multidisciplinair team van toezichthouders die 31 growshops in de regio Rotterdam-Rijnmond tegelijkertijd bezoekt. Bij deze actie wordt samengewerkt door politie, justitie, gemeente (afdeling Openbare Orde en Veiligheid), UWV, Belastingdienst, AID (toezicht op Bestrijdingsmiddelenwet) en de DCMR (toezicht op brandveiligheid). Dit is de eerste grootschalige actie in Nederland.

Het doel van de integrale aanpak is het inperken van de vrijheid van de growshops en het afgeven van het signaal, dat het willens en wetens verkopen van kweekbenodigdheden voor de hennepkweek niet wordt toegestaan. Daarnaast wordt informatie verzameld om organisatiecriminaliteit rondom de kweek van hennep in beeld te brengen.

Vervolgens zal, zoals gebruikelijk bij integrale aanpakken zoals bijvoorbeeld de Aanpak Hennepkweek, iedere partner vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder en handhaver zorgen dat geconstateerde overtredingen of onregelmatigheden leiden tot passende maatregelen.
Provincie:
Tag(s):