donderdag, 22. juni 2006 - 9:52

GS kappen dor hout in bos van regels

Regionaal

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 23 regelingen ingetrokken en zullen aan Provinciale Staten voorstellen nog eens vijftien regelingen in te trekken. Daarmee is de eerste fase van de provinciale deregulering afgerond; het kappen van dor hout in het bos van regels.

Dor hout zijn regelingen die formeel nog gelden, maar niet meer worden gebruikt. De provincie heeft 275 beleidsregels, inclusief de interne regels.

“We zijn op weg naar minder papieren rompslomp, dat is een stuk klantvriendelijker voor de burger�, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Nico Jan Wijsman. Hij vindt dat de provincie slagvaardig, efficiënt en effectief moet werken, met, waar dat kan, minder regels.

GS hebben op 4 april 2006 het plan uitgesproken om alle provinciale regels door te lichten en daarvan de helft te schrappen. Daarbij moeten ook de administratieve lasten voor de burger met 25% worden teruggebracht. De operatie is in september afgerond.

Na het afschaffen van niet meer gebruikte regels, is het nu de beurt aan de regels die onzinnig zijn, niets toevoegen of te omslachtig zijn.

De komende tijd gaat de provincie kijken of sommige regelingen kunnen worden samengevoegd. Een voorbeeld hiervan is de subsidieregeling Vitaal Gelderland die inmiddels zeven regelingen vervangt.

De provincie gaat ook onderzoeken welke actuele verplichtingen er precies bestaan om een vergunning te kunnen verlenen; bij een deregulering in Overijssel bleek, dat voor bepaalde aanvragen in alle gevallen een vergunning werd verleend en de provincie kon overstappen op een meldings-plicht.

Bij het maken van nieuwe regelingen worden de makers verplicht, goed na te denken over nut en noodzaak van de regeling ten opzichte van een verzwaring van de administratieve last van de burger.

De provincie geeft met het verminderen van het aantal regels gehoor aan het verzoek van het kabinet om flink te snoeien in het oerwoud van regels voor bedrijven en particulieren. Het overgrote deel van de administratieve lasten wordt overigens veroorzaakt door het Rijk.
Provincie:
Tag(s):