woensdag, 13. december 2006 - 0:17

GS willen overzetveren steunen met 8 miljoen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben dinsdag een Statenvoorstel vastgesteld om acht miljoen uit te trekken voor steun aan Gelderse overzetveren. Het geld wordt gebruikt om exploitatietekorten af te dekken. Hiermee wordt vervanging van verouderde schepen ook voor verliesgevende exploitanten mogelijk.

In Gelderland zijn ruim 40 overzetveren, waarvan 21 autoveren. Ruim de helft van de veren is ouder dan 30 jaar met uitschieters naar meer dan 50 jaar en zelfs twee veren uit 1934. Dit gaat ten koste van veiligheid en milieu.
Veertien veren zijn op dit moment verliesgevend, maar ook voor veren die geen verlies maken is vervanging van het schip zonder krediet vaak te duur.

Exploitatietekorten worden gedekt door het Gelders verenfonds en de oevergemeenten. Het fonds wordt beheerd door de Stichting Veren Gelderland, maar is binnenkort uitgeput door de toenemende vraag aan ondersteuning. Onzekerheid over de toekomst van het verenfonds levert problemen op bij exploitanten die moeten investeren in nieuwe schepen. Banken verstrekken geen kredieten zonder zekerheid dat het fonds exploitatietekorten blijft afdekken.

GS stellen nu voor het beschikbare bedrag te gebruiken voor het afdekken van exploitatietekorten bij de veren. De acht miljoen is naar verwachting voldoende voor de komende veertig jaar. Door efficiencymaatregelen en andere maatregelen kunnen de tekorten met 20% worden teruggebracht waardoor het fonds langer meegaat.

Aan het bestuur van de Stichting Veren Gelderland (met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en veerexploitanten) is de voorwaarde gesteld dat er een plan komt hoe het fonds duurzamer wordt. Het fonds moet daarover jaarlijks rapporteren aan de provincie.

Het Statenvoorstel is een reactie op de motie die PS op 24 mei hebben aangenomen. Daarin kregen GS de opdracht te onderzoeken hoe de Gelderse overzetveren ondersteund kunnen worden. PS hebben 5 miljoen uit de Algemene Reserve gereserveerd voor vervanging van oude veerponten.
Mede door een Gelderse lobby stelt het Rijk een eenmalige bijdrage van 10 miljoen euro beschikbaar voor alle overzetveren in Nederland. Gelderland krijgt daarvan drie miljoen.

Het voorstel wordt op 10 januari in de Commissie Verkeer en Water behandeld.
Provincie:
Tag(s):