woensdag, 23. augustus 2006 - 0:27

GS zetten werk en beleid gedeputeerde Kramer voort

Middelburg

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag de werkzaamheden uit de portefeuille van de op 1 augustus overleden gedeputeerde M. Kramer verdeeld over de zittende collegeleden. Uitgangspunt bij de voortzetting van het werk is het beleid zoals dat tot nu toe is gevoerd en is vastgesteld.

Kramer was persoonlijk zeer verbonden met zijn dossiers, maar werkte zijn beleid uit in samenwerking met het voltallige college. GS zien de voorzetting van de dossiers als een collegiale opdracht en pakken die voortvarend op, zodat er geen vertraging optreedt. Deze werkverdeling eindigt wanneer Provinciale Staten op 29 september een nieuwe gedeputeerde benoemen

Tien verantwoordelijkheden van gedeputeerde Kramer zijn over het college verdeeld. Gedeputeerden Suurmond en Van Waveren nemen een groot deel van het takenpakket over en worden door collega's ondersteund op specifieke onderdelen. Tevens wordt nadrukkelijke bekeken wat inhoudelijk ambtelijk kan worden ingevuld.
Provincie:
Tag(s):