woensdag, 24. mei 2006 - 19:46

Haal het wonder van techniek in je klas

Groningen

Kinderen van alle leeftijden kunnen zich verwonderen over alledaagse verschijnselen. Die verwondering brengt nieuwsgierigheid met zich mee; kinderen willen weten hoe iets werkt en hoe het in elkaar zit. Als leerkrachten meegaan in die verwondering en onderzoekend vragen stellen, dan gaat leren bijna vanzelf. De Hanzehogeschool Groningen houdt op dinsdag 13 juni een studiedag over dit onderwerp, toegespitst op het domein techniek.

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen ziet als haar opdracht om studenten al vroeg in de opleiding bekend en vertrouwd te maken met het domein techniek.

De Pedagogische Academie participeert in het VTB project (Verbreding Techniek Basisonderwijs) en wil techniek een sterke en integrale plek te geven in haar onderwijsprogramma. Daarom houdt de Pedagogische Academie een studiedag om te onderzoeken en te verkennen welke mogelijkheden de techniek biedt voor het basisonderwijs. De studiedag op dinsdag 13 juni vindt plaats in het Wiebengacomplex, Eyssoniusplein 18 in Groningen.
Provincie:
Tag(s):