donderdag, 14. september 2006 - 18:10

Haalbaarheidsonderzoek campus bij de Langeleegte

Veendam

Op dinsdag 5 september jl. heeft het college van B & W van Veendam ingestemd met het instellen van een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een campus op het terrein van de BV Veendam/Veendam 1894. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de ruimtelijke en financiële (on) mogelijkheden van het realiseren van centrale huisvesting voor de scholengemeenschap Winkler Prins rond de Raadsgildenlaan.

Op basis van een vooronderzoek naar de Lange Termijn Huisvesting van de OSG Winkler Prins heeft het college B&W op 18 juli besloten dat er voldoende aanleiding is om een nader te doen. Uit dit vooronderzoek bleek dat de locatie aan de Raadsgildenlaan het meest geschikt is voor de toekomstige huisvesting van de WP omdat op deze manier de huidige gebouwen gehandhaafd kunnen blijven.

Het ingestelde onderzoek richt zich op de mogelijkheden om een campus te realiseren op de huidige locatie van de WP aan de Raadsgildenlaan en het naastgelegen sportpark van de voetbalvereniging Veendam 1894. In dit gebied ligt ook stadion de Langeleegte van de BV Veendam dat ook in het onderzoek betrokken wordt.
Provincie:
Tag(s):