dinsdag, 28. november 2006 - 14:51

Hakken en zagen in de natuur

Almere-Buiten

Vrijwillighers van de Bosrandwerkgroep hebben de afgelopen twee werkdagen veel lage begroeiing en struikgewas weggehaald. Langs het fietspad tussen de Stellingmolenweg en de Seizoenenbuurt zijn bij de ingangen van het bospad vlierstruiken omgehaald en van het takkenafval zijn de rillen gemaakt.

Takkenrillen, stapels takken die een soort brede haag vormen, moeten in het bosrandpark tussen de Molenbuurt en de Seizoenenbuurt in Almere-Buiten zorgen voor een prettige leefomgeving voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Winterkoninkjes, egels, veldmuizen maar ook kikkers en padden voelen zich thuis tussen de wirwar van takken en afvalhout. Op het eerste gezicht lijken de houtstapels misschien gewoon rommelig, het is een onmisbaar ecosysteem om afwisseling te krijgen in het vele leven dat het Bosrandpark bewoont.


In het bos zelf hebben de vrijwilligers, geholpen door Landschapsbeheer Flevoland, een aantal bomen omgehaald. Daardoor ontstaan plekken met meer ruimte waar de overgebleven bomen een mooiere en grotere kruin kunnen krijgen en kunnen uitgroeien tot echte “woudreuzen�. Tot slot zijn een aantal bomen geringd, een ring van schors is verwijderd waardoor de bomen afsterven.

In het dode hout vinden spechten hun voedsel en kunnen ze nestelen. Op de ontstane open plekken gaan vanaf het voorjaar de planten weer groeien en inmiddels is er een grote diversiteit aan insecten, waaronder allerlei vlinders en libelles te vinden. Ook weten allerlei vogels het bos op waarde te schatten, en heeft een vos er ook zijn domicilie gevonden.

De Bosrand is een strook bos tussen de Seizoenenbuurt en de Molenbuurt in Almere Buiten. Het gebied bestaat uit rechthoekige stukken bos, lanen en sloten. Buurtbewoners komen er graag, laten er hun hond uit of fietsen over de fietspaden onder de boomkruinen door.

De Bosrandwerkgroep is een groep vrijwilligers die zich inzet om de landschappelijke en natuurlijke waarde van het bos te verhogen. Ze voeren kleinschalige beheerwerkzaamheden uit, waar de gemeente niet aan toekomt. Zo zorgen ze voor een gevarieerdere plantengroei en meer ruimte voor verschillende diersoorten.

Ook voor de bezoekers wordt het gebied interessanter. Het vrijwilligerswerk schept bovendien een onderlinge band én een band met het gebied. Eens per maand, in principe op de laatste zaterdag van de maand, gaan de vrijwilligers aan de slag. Tussen 10.00 en 15.00 uur pakken ze allerlei klussen op. Kijk voor meer info op www.bosrandwerkgroep.nl
Provincie:
Tag(s):