donderdag, 30. maart 2006 - 9:06

Handboek voor veilige motorwegen

Amsterdam

ACEM, de Europese koepelorganisatie van motorfabrikanten en associaties, heeft een handboek voor motorvriendelijk wegontwerp ontwikkeld. De RAI Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers behoort tot de initiatiefnemers van het handboek.

Het model draagt overheden, wegbeheerders en wegenbouwers oplossingen aan waarmee op een simpele manier het aantal verkeersslachtoffers onder gemotoriseerde tweewielers is terug te dringen. Het eerste exemplaar van het handboek PTW-safer Road Design in Europe wordt officieel aangeboden tijdens de RAI Intertraffic van 4 t/m 7 april a.s.

De RAI afdeling Gemotoriseerde Tweewielers heeft verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Een belangrijk onderwerp is het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers onder gebruikers van gemotoriseerde tweewielers. Het Nederlandse ‘Handboek GT’, dat vorig jaar is uitgereikt aan de minister van Verkeer en Waterstaat, heeft dan ook als blauwdruk gediend voor het ontwikkelen van het Europese handboek PTW-safer Road Design in Europe.

Met de komst van het speciale handboek is er nu een Europees model dat de risico’s van berijders van gemotoriseerde tweewielers in relatie tot de infrastructuur in kaart brengt. De branche wil met het handboek oplossingen aandragen die het risico op ongevallen in de toekomst moet verlagen.
Provincie:
Tag(s):