zaterdag, 8. juli 2006 - 9:15

Handhavend optreden tegen reclameborden

Winterswijk

Op 1 mei jl. is het nieuwe reclamebordenbeleid in werking getreden. Hierin is vastgelegd, op welke plaatsen en op welke wijze door middel van borden reclame gemaakt mag worden. Dit is voortaan alleen nog mogelijk op het eigen bedrijfsterrein en mét een reclamevergunning.

Het plaatsen van reclameborden buiten het bedrijfsterrein wordt niet meer toegestaan. Door dit beleid wordt ontsiering van het mooie Winterswijkse landschap tegengegaan.

In de zomer van 2005 vond een inventarisatie plaats van reclameborden in de gemeente Winterswijk. Vanaf 1 juli 2006 worden de eigenaren van de grond waarop de reclameborden staan, of degenen zij die de reclameborden hebben geplaatst, aangeschreven. Daarin worden zij verzocht de borden zo spoedig mogelijk te verwijderen.

De handhavers van de gemeente gaan intensief controleren. Als reclameborden blijven staan worden juridische maatregelen genomen.

Het reclamebordenbeleid is in Winterswijk van toepassing op het plaatsen van reclame-, publiciteits- en verwijsborden langs de openbare weg. Dit beleid is tot stand gekomen in overleg met de verschillende belangenorganisaties en wordt daarmee breed gedragen.
Provincie:
Tag(s):