maandag, 20. februari 2006 - 13:33

Handhavingsactie kleine opbrekingen

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft donderdag 16 februari een handhavingsactie kleine opbrekingen uitgevoerd. Het doel van deze actie was kleine opbrekingen te signaleren die door nutsbedrijven worden uitgevoerd en te controleren of daar vergunningen voor verstrekt waren. In diverse wijken zijn in totaal vijftien opbrekingen gecontroleerd. Eén opbreking is stilgelegd. Verder zijn er nog drie gevallen waarbij nader onderzocht wordt of er een vergunning is afgegeven.

De actie vloeit voort uit de afspraken die de gemeente Utrecht onlangs heeft gemaakt met nutsbedrijven. Deze afspraken stellen vergunningen voor kleine opbrekingen verplicht (vergunningen zijn echter niet verplicht wanneer het een calamiteit of storing betreft die geen uitstel duldt). Sinds deze afspraken zijn er echter weinig aanvragen gedaan. De gemeente wil met de actie van 16 februari de nutsbedrijven erop wijzen dat gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. In het verleden hadden nutsbedrijven geen vergunning nodig voor kleine opbrekingen. Wel hadden zij de plicht om deze te melden bij de gemeente Utrecht. De actie is uitgevoerd met hulp van de Reinigingspolitie en medewerkers van Stichting Stadstoezicht.
Provincie:
Tag(s):