vrijdag, 24. november 2006 - 10:47

Hangen oké, rottigheid nee!

Regio

De Politie Twente begint per 1 december 2006 met een gele kaartactie in het centrum van Almelo. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van winkelend publiek en winkeliers over overlast door jongeren. De actie komt tot stand in samenwerking met de Gemeente Almelo en Stadstoezicht Almelo. Doel is de overlast van hangjongeren in het centrum aan te pakken.

Een jongere die een lichte overtreding begaat, krijgt in eerste instantie een waarschuwing in de vorm van een gele kaart. Identiteitsgegevens worden bij de politie geregistreerd en ouders/verzorgers worden schriftelijk in kennis gesteld.

Wordt een jongere voor een tweede keer in de regio betrapt op een soortgelijke overtreding, dan wordt hij/zij doorverwezen naar bureau Halt. De jongere kan ook een bekeuring krijgen en bij een zwaardere overtreding worden doorgestuurd naar Justitie voor strafvervolging.

De overlast bestaat uit het naroepen van winkelend publiek en het blokkeren van de doorgang. Jongeren beseffen vaak niet dat ze hiermee anderen tot last zijn. Met de gele kaartactie hopen de deelnemers de overlast terug te dringen.

De resultaten van de actie worden medio 2007 geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):