dinsdag, 22. augustus 2006 - 19:33

Hanzehogeschool laatstekiezersdag

Groningen

Potentiële studenten die zich afvragen wat voor hen de juiste opleiding is, kunnen zich op de valreep nog laten voorlichten over hun studiemogelijkheden. Op dinsdag 29 augustus houdt de Hanzehogeschool Groningen namelijk een laatstekiezersdag van 17.00 – 19.30 uur op Zernikeplein 11. Ook studenten die zich direct voor een opleiding willen laten inschrijven, kunnen op deze laatstekiezersdag terecht.

Alle voltijdopleidingen van de Hanzehogeschool Groningen starten op maandag 4 september. Studenten die zich nog niet hebben ingeschreven en zonder studievertraging willen starten, hebben op 29 augustus de laatste kans om hun zaken te regelen. Op deze laatstekiezersdag kunnen studenten zich namelijk direct aanmelden voor een opleiding.

De studenten in spé moeten echter wel voldoen aan een aantal toelatingseisen. Bij inschrijving zijn noodzakelijk: twee pasfoto’s (geen kopieën), kopie van diploma havo, vwo of mbo niveau 4, kopie van de cijferlijst, kopie paspoort/identiteitskaart (deze moet geldig zijn op 1 september 2006) en bankrekeningnummer van degene die het collegegeld gaat betalen.
Provincie:
Tag(s):