dinsdag, 7. november 2006 - 9:27

Hanzehogeschool leidt medewerkers Belastingdienst op

Groningen

Drieënveertig personeelsleden van de Belastingdienst volgen vanaf 1 november de zogenaamde E-opleiding bij de Hanzehogeschool Groningen. Deze opleiding duurt anderhalf jaar; de studenten gaan zich vooral verdiepen op het gebied van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, het recht en het boekhouden.

Van oudsher heeft de Belastingdienst een eigen opleidingsinstituut, maar sinds kort worden twee van haar opleidingen uitbesteed aan hogescholen. Het gaat hier om de zogeheten startopleiding (E-opleiding ) en de vervolgopleiding (F-opleiding).

Het Instituut Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool Groningen is in het Noorden aangewezen als opleidingsinstituut voor de startopleiding. De landelijke coördinatie ligt bij de Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen Eindhoven.Er wordt gestart met twee groepen. In eerste instantie wordt lesgegeven uit het studie/lesmateriaal dat is ontwikkeld door de Belastingsdienst, maar het Instituut voor Financieel Economisch Management (en dan vooral de opleiding Fiscale Economie) gaat in de komende jaren in samenwerking met bovengenoemde hogescholen het studiemateriaal actualiseren en verder ontwikkelen.
Provincie:
Tag(s):