dinsdag, 24. oktober 2006 - 12:08

Hardrijders 'gek' gemaakt op Zeelandbrug

Vanaf dinsdag wordt op de N256 op snelheid gecontroleerd met digitale camera’s die ook de gemiddelde snelheid kunnen controleren. Over een afstand van negen kilometer zijn portalen met camera’s geplaatst die aan elkaar zijn gekoppeld waardoor het mogelijk is om puntmetingen of trajectmetingen uit te voeren. Dat maakt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) bekend.

Zeeland heeft met dit nieuwe controlemiddel de primeur. In combinatie met het eerder ingestelde inhaalverbod zal het systeem de verkeersveiligheid naar verwachting aanzienlijk verbeteren.

Controles zorgen ervoor dat mensen zich beter aan de snelheid houden. Dit verlaagt de kans op ongevallen aanzienlijk en draagt aantoonbaar bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De Zeelandbrug vormt een belangrijke (maar kwetsbare) verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Bij een eventueel ongeval is de brug niet of nauwelijks te gebruiken. Bovendien is de hulpverlening op de brug bijzonder lastig vanwege de beperkt beschikbare ruimte. Om die reden is het van groot belang dat de kans op ongevallen zo klein mogelijk is.

Met de digitale camera’s kan zeven dagen per week en 24 uur per dag worden gecontroleerd. Er hoeven geen fotorolletjes gewisseld te worden en de verwerking van de bekeuringen verloopt vrijwel volledig geautomatiseerd. Wanneer het systeem aanstaat, is de pakkans 100%. Er is overigens geen flits te zien bij de controle. Weggebruikers weten dus niet of de apparatuur aanstaat en of er puntcontrole bij het portaal of trajectcontrole over langere afstand plaatsvindt.

Het voordeel van trajectcontrole is dat de snelheid niet op één punt wordt gemeten, maar dat het om de gemiddelde snelheid over een langere afstand gaat. Veel mensen vinden trajectcontrole om die reden eerlijker. Een voordeel voor de weggebruiker is dat het verkeersbeeld rustiger wordt omdat de onderlinge snelheidsverschillen kleiner worden.
Provincie:
Tag(s):