maandag, 7. augustus 2006 - 17:39

Hardrijders in 30km-zones harder aanpakken

Groningen

De VVD fractie van de gemeenteraad Groningen wil dat de politie meer toezicht gaat houden op de 30km zones in de stad. In veel van deze zones wordt de snelheid ruim overschreden. Het Openbaar Ministerie vindt dat de inrichting van de 30km zones 'zelfhandhavend' moeten zijn zodat het bestuurder onmogelijk wordt gemaakt om harder te rijden. De ‘sobere en doelmatige’ aanpak van de gemeente Groningen lijkt hierin niet succesvol.

Een van de ‘probleemstraten’ is de Magnusstraat in de wijk Gravenbrug. De bewoners van die straat oerden op 22 juli jl. al actie tegen de verkeersonveilige situatie in hun straat. Volgens een onderzoek van 3VO rijdt 85% van de automobilisten in 30km zones harder dan toegestaan. Daarvan rijdt 60 procent zelfs harder dan 40km per uur.

Meer actieve handhaving door de politie kan echter pas plaatsvinden als er sprake is van een objectieve verkeersonveiligheid. Dat zou moeten blijken uit cijfers van de verkeersongevallenregistratie met gewonden of doden. Omdat daar in deze straat geen sprake van is, zal er niet of slechts in beperkte mate gecontroleerd worden.
Provincie:
Tag(s):