donderdag, 30. maart 2006 - 18:51

Havenbedrijf moet betrokken worden bij exploitatie Betuwelijn

Rotterdam

De Rotterdamse PvdA vindt dat het Havenbedrijf betrokken moet worden bij de exploitatie van de Betuwelijn. De PvdA is dan ook verbaasd dat de minister van Verkeer en Waterstaat de concessie voor de Betuwelijn alleen aan Prorail wil geven. Dat schrijft fractievoorzitter Peter van Heemst vandaag in een open brief aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Open brief Peter van Heemst aan Tweede Kamerfractie PvdARotterdam, 31 maart 2006-03-29Aan: Tweede Kamerfractie PvdABetreft: exploitatie Betuwelijn

Beste partijgenoten,Met deze brief willen we ons standpunt kenbaar maken over de recente ontwikkelingen rond de exploitatie van de Betuwelijn.Met verbazing vernamen wij dat de minister van V&W de concessie voor de Betuweroute aan Prorail wil geven, terwijl Prorail ook steeds onderdeel heeft uitgemaakt van het consortium dat vorig jaar tot stand is gekomen tussen ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de Australisch/Nederlandse railcombinatie Babcock&Brown/Towrail. De minister van V en W en de Tweede Kamer waren destijds positief over de exploitatiemaatschappij die onder de naam Green Tulip Railway Company de exploitatie van de Betuwelijn wilde starten.Nu de Betuwelijn er eenmaal ligt en er enkele miljarden overheidsgeld aan gespendeerd zijn, is het zaak om de lijn zo goed mogelijk te benutten. Dat het spoor nog onvoldoende benut wordt, mag duidelijk zijn: het klassieke spoorbedrijf moet gemoderniseerd worden, zowel om de volumegroei te kunnen opvangen als om de aansluiting met het europees beleid te kunnen maken.De Rotterdamse haven groeit enorm en met name de containersector zit Flinke groei in. De luchtkwaliteit in de regio Rijnmond waar anderhalf miljoen mensen leven, moet sterk verbeterd worden. De gemeenteraad Rotterdam heeft daarvoor met instemming van de PvdA fractie recentelijk het Masterplan Luchtkwaliteit vastgesteld met veel maatregelen.Een van de nodige maatregelen die hieraan bijdraagt is een forse verschuiving van transport over de weg naar het spoor en over het water die hard nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te verhogen.Inmiddels zijn in de gemeenteraad uitwerkingsplannen gepresenteerd voor gebruik van Maasvlakte 2, dat naast het beter benutten van het bestaand havengebied en de 750 hectare natuur en recreatie deel uitmaakt van het Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam. Hierin werd duidelijk dat het Havenbedrijf aan nieuwe klanten op de Maasvlakte harde eisen wil stellen ten aanzien van het benutten van het spoor. Wij verwachten dat juist de betrokkenheid van de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam garanties geeft dat de Betuwelijn daadwerkelijk volop gebruikt gaat worden en exploitatieverliezen beperkt kunnen worden. Deze samenwerking is redelijk uniek en toont het belang dat Rotterdam ziet in een goede exploitatie.Ons verzoek is om bij het overleg van aanstaande dinsdag met de Minister van V&W vanuit de Tweede Kamer te bepleiten dat de beide havenbedrijven en commerciële partners gezamenlijk de exploitatie ter hand nemen en dat dus de exploitatie niet alleen aan Prorail wordt gegund.Met vriendelijke groeten,


Peter van Heemst, fractievoorzitter
Provincie:
Tag(s):