dinsdag, 23. mei 2006 - 8:53

HCC vordert 1 miljoen euro van DELL

Haarlem

HCC vordert van het computerbedrijf Dell 1 miljoen euro aan
dwangsommen. Dit naar aanleiding van een uitspraak die het Haagse Gerechtshof vorig jaar maart deed nadat HCC een procedure tegen Dell had aangespannen. Het Haagse Hof bepaalde toen onder meer dat Dell een aantal van haar algemene voorwaarden moest aanpassen. Voor iedere dag dat Dell in gebreke bleef, zou het bedrijf een dwangsom van 5000 euro moeten betalen.

Dell paste de algemene voorwaarden conform de uitspraak van het Hof aan, op één artikel na. Tekstueel was er wel wat gewijzigd, maar inhoudelijk niet. Dell meende dat de aanpassing van het bewuste artikel wel conform uitspraak van de rechter was, maar HCC blijft bij het standpunt dat dit niet het geval is. Hierdoor is volgens de HCC sinds medio oktober vorig jaar de dwangsomperiode ingegaan. Dit bedrag is inmiddels opgelopen tot 1 miljoen euro, wat tevens het maximaal te vorderen bedrag is.
Categorie:
Tag(s):