dinsdag, 7. februari 2006 - 12:04

Heerenveen in protest tegen nieuwe dienstregeling NS

Heerenveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maakt kenbaar zeer teleurgesteld te zijn over de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen in 2007. Verder zijn termen als onaanvaardbaar en tegenstrijdig van toepassing. Ook de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en het SNN lieten deze geluiden horen na de presentatie van de nieuwe dienstregeling door de NS.

De tegenstrijdigheid openbaart zich vooral in de discussie over de openbaarvervoersverbinding met de noordelijke provincies. Enerzijds wil de overheid de bereikbaarheid van het noorden per openbaar vervoer (denk aan de mogelijke Zuiderzeelijn, Hanzelijn etc) verbeteren, terwijl anderzijds nu met deze nieuwe dienstregeling de bestaande reistijden langer worden. Deze merkwaardige tegenstelling staat het college in het geheel niet aan.

Samen met andere betrokkenen zal ook het college van de gemeente Heerenveen zich verzetten tegen de verslechterde dienstverlening van de Nederlandse Spoorwegen.
Provincie:
Tag(s):