vrijdag, 7. juli 2006 - 12:10

Heimwee naar de gulden stijgt

Dongen

Uit een recente representatieve steekproef, door GfK Panel Services Benelux uit Dongen, van 6.000 huishoudens in Nederland blijkt dat steeds meer Nederlanders (51%)heimwee krijgen naar de gulden. In een peiling van vier jaar geleden was dat percentage nog maar 40%. Opmerkelijk hierbij is dat de als ‘ons benne zuunig’ bekend staande Zeeuwen het minst verlangen naar de terugkeer van die gulden. Van de Zeeuwen wil maar 40% de gulden terug en dat is ruim 10% lager als het landelijk gemiddelde.

Nog steeds vinden veel Nederlanders (90%!) dat de prijzen met de invoering van de euro zijn gestegen. Vóór de introductie verwachtte circa 70% van de huishoudens dat de prijzen door de euro zouden stijgen. Veel Nederlanders (87%!) rekenen de eurobedragen nog wel eens om naar de gulden. Dat aandeel is daarmee licht dalende. In 2004 rekende nog 92% van de bevolking nog terug. Van hen die terugrekenen doet eenderde dit nog heel vaak. (2004;41%) Vooral de mensen met een lager inkomen en de bewoners van Limburg rekenen nog vaak terug naar de gulden.

In de supermarkt rekent 76% nog wel eens terug naar de gulden. Ruim 29% doet dit nog heel vaak. Ook hier is sprake van een daling ten opzichte van 2004 (36%). Bij grote aankopen rekent nog bijna iedereen wel eens terug naar de prijs in guldens (98%). Hiervan doet bijna 80% dit vaak tot heel vaak. Een kwart van de Nederlandse huishoudens denkt nog meer dan 1 jaar nodig te hebben om aan de euro te wennen. Tweederde van alle Nederlanders zegt al aan de euro gewend te zijn. In 2004 was dat 51%. Mn jongeren zijn vaker gewend aan de euro.

Het gewenningsproces duurt veel langer dan men voor de introductie van de euro had ingeschat. Begin 2002 dacht slechts 2% van de Nederlanders dat hij er ongeveer 1 jaar over zou doen om aan de euro te wennen

Op dit moment zijn ruim 6 van de 10 Nederlandse huishoudens het eens met de stelling: “ik ben al goed gewend aan de euro�. Een kwart van de Nederlandse huishoudens is het eens met de stelling dat ze zich wel eens vergissen tussen de gulden en de euro, maar dit percentage is fors dalende.

Ook 6 op de 10 huishoudens vindt dat na de invoering van de euro, de producten goedkoper lijken (imago). Heimwee naar de gulden neemt nog steeds toe. Was vier jaar geleden 40% het eens met de stelling dat de gulden weer mag worden ingevoerd, inmiddels is dit gestegen tot 51%! Bij de lagere inkomens (gepensioneerden en huishoudens met kinderen) is dit zelfs 61%.

Doordat de producten goedkoper lijken, geven de huishoudens wellicht ook meer geld uit. 39% is het eens met de stelling dat zij door de euro te veel geld uitgeven! Van 56% van de Nederlanders mag de 1-eurocent en van 44% mag de 2-eurocent verdwijnen. De acceptatie van de 1 en 2-eurocent is fors gedaald in 2006.

De helft van de mensen is het er mee eens dat de prijzen in alle winkels, bij contante betaling, op 5 cent moet worden afgerond.
Het vakantievoordeel “op vakantie in het buitenland is de euro makkelijk� wordt door bijna iedereen erkend. Slechts 3% is het hiermee oneens.
Categorie:
Tag(s):