donderdag, 3. augustus 2006 - 9:36

'Heineken stopt na de eerste stap'

Amsterdam

Het Nationaal Gezondheidsinstituut NIGZ heeft brouwer Heineken opgeroepen om mee te doen met een onafhankelijk fonds dat financieel bijdraagt aan een breed gedragen aanpak van alcoholmisbruik door jongeren. Heineken is een campagne tegen alcoholmisbruik gestart. Daarmee lijkt de brouwer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen bij de bestrijding van dit probleem. Het NIGZ juicht dat toe maar roept Heineken op om meer stappen te ondernemen om dit maatschappelijk probleem een halt toe te kunnen roepen.

Landelijke spots en campagne-uitingen werken slechts agendaspettend en moeten ondersteunend zijn aan een breder in te zetten gezondheidsbeleid. Met name de vertaling van dit beleid naar lokaal niveau, is van belang. Lokaal vinden vaak de activiteiten plaats met de andere relevante partijen als gemeenten, preventie-instellingen, scholen, horeca en politie. Een integrale aanpak schenkt naast voorlichting in gelijke mate aandacht aan de overige twee van de drie V's: voorschriften en voorzieningen. Deze samenhang is onmisbaar bij het vormgeven van een lokaal alcoholbeleid.

In een reactie naar het NIGZ schuift Heineken de verantwoordelijkheid door. Eigenlijk vinden ze dat ze nu voldoende inspanningen hebben gepleegd en hun verantwoordelijkheid hebben genomen om het grote publiek te wijzen op de gevaren van alcoholmisbruik. Ze zien voor zichzelf geen andere rol weggelegd voor structurele vervolgacties. "We doen al zoveel" is de strekking van deze reactie. Het NIGZ laat weten het daar niet mee eens te zijn.

Het probleem van alcoholmisbruik onder jongeren wordt alsmaar groter. Als iedere partij zich slechts beperkt tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en op zichzelf staande initiatieven ontplooit en voor overige zaken verwijst naar de ander, wordt er uiteindelijk geen resultaat geboekt en werkt iedereen langs elkaar heen. Juist door coördinatie vanuit een onafhankelijk fonds kunnen we ons gezamenlijke doel halen. Het NIGZ vindt het jammer dat Heineken haar rol als voortrekker daarin niet wil nemen.
Provincie:
Tag(s):