dinsdag, 3. oktober 2006 - 23:07

Helft kastanjebomen ten dode opgeschreven

Rotterdam

Recent hebben boomspecialisten van Gemeentewerken Rotterdam kastanjebomen in het Rotterdams openbaar groen geïnventariseerd. Uit dit onderzoek blijkt bijna de helft van de bomen in de Rotterdamse binnenstad zo goed als verloren. Van de 6600 bomen zijn 2900 kastanjes ten dode opgeschreven. Landelijk onderzoek wijst uit dat een bacterie de boosdoener is.

Deze veroorzaakt baststerfte (bloedingsziekte) bij de kastanje. Bij ernstige aantasting sterft de boom. De ziekte heeft zich in korte tijd razendsnel verspreid over Nederland en ook omringende landen.

Vervolgonderzoek moet nu een antwoord geven op de vraag hoe kastanjebomen zich kunnen verdedigen tegen de bloedingziekte. Rotterdam draagt financieel bij aan dit vervolgonderzoek om deze boomziekte te stoppen. De invloed van stressfactoren voor de boom zoals droogte, wateroverlast en bijvoorbeeld plaaginsecten, maken deel uit van dit onderzoek, wat hopelijk leidt tot een afdoende bestrijdingsmethode van de ziekte.

De bloedingziekte treft allerlei kastanjesoorten maar juist de paardekastanje is erg gevoelig voor de ziekte. De paardekastanje vormt het grootste deel van de kastanjes in Rotterdam. De ziekte openbaart zich door roestbruine vlekken op de stam die zich al gauw uitbreiden en lijken te gaan tranen. Het vocht is eerst helder maar verkleurt snel naar donkerbruin en wordt stroperig. Daarna drogen de vlekken in tot ruwe, zwarte korsten. Zodra de bast volledig rondom de stam afsterft en loskomt, sterft de kastanjeboom.

De gemeente Rotterdam volgt de landelijke richtlijnen bij het omgaan met zieke kastanjes. Ze adviseert iedereen om schade aan gezonde kastanjes te voorkomen en zieke exemplaren zoveel mogelijk met rust te laten. Kastanjes die dood zijn of zo zwaar zijn aangetast dat ze een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving, worden weggehaald en vernietigd. Herplant en het verplanten van kastanjes zijn tot nader order uitgesteld. Bij werkzaamheden aan kastanjes wordt het gereedschap ontsmet.
Provincie:
Tag(s):