woensdag, 18. oktober 2006 - 7:14

Helft Nederlandse speeltuinen onveilig

Den Haag

Bijna de helft van de speeltuinen in Nederland is niet veilig. Er zijn zelfs gevaarlijke speeltuinen bij die door met achterstallig onderhoud een groot risico opleveren voor beknellingen en/of ernstige valpartijen. Opvallend is het lage aantal speeltuinen waarop weinig of niets aan te merken valt. Dat blijkt uit een steekproef die de ANWB heeft gehouden naar de veiligheid van speeltuinen in Nederland.

Onderzoekers van de ANWB namen 103 speeltuinen en meer dan 1000 speeltoestellen onder de loep. Maar liefst 46 speeltuinen vertoonden tekortkomingen. Slechts 13 speeltuinen hadden hun zaakjes uitstekend voor elkaar, waren veilig en voldeden aan alle eisen. De overige hadden één of meer tekortkomingen.

Bij een kwart van de speeltoestellen zijn er problemen met de
zogenoemde valzone. Dat is de cirkel waarin een vallend kind terecht kan komen. Vaak zijn de valzones te klein of is de ondergrond onvoldoende valdempend, waardoor een valpartij ongewenste verwondingen oplevert. Over het algemeen zijn deze situaties betrekkelijk eenvoudig op te lossen.
Provincie:
Tag(s):