vrijdag, 21. april 2006 - 12:01

Helicam controle in Land van Maas en Waal

Dreumel

Door de politie van het district Tweestromenland is op donderdag 20 april een grote milieucontrole gehouden in het Land van Maas en Waal. Dit is het grondgebied van de gemeenten Druten en West Maas en Waal. Tijdens de controle werd er nauw samengewerkt met de beide gemeenten, de provincie Gelderland, het waterschap en Rijkswaterstaat.

De controle werd uitgevoerd door een helikopter van het KLPD die voorzien was van een camera. De beelden werden ‘live’ bekeken door alle deelnemende instanties op een locatie in Dreumel. Aan de hand van de beelden kon de heli naar bepaalde objecten gestuurd worden. Het was de eerste keer dat een dergelijke controle in het district Tweestromenland is gehouden.

Op een aantal plaatsen werd opgeslagen afval ontdekt die op een dusdanige manier was opgeslagen dat dit niet in overeenstemming was met de vergunningen. Bij een agrarisch bedrijf is een grote hoeveelheid (vermoedelijk) mest gezien die open op het land was opgeslagen. Dit bedrijf kan binnenkort bezoek van de politie verwachten.

De beelden van de heli zijn opgeslagen en worden ter beschikking gesteld van de beide gemeenten. Daarmee kan gecontroleerd worden of alle bouwsels en aanbouwen, die op de videobeelden zichtbaar zijn, ook daadwerkelijk bij de gemeenten zijn aangemeld en of daar eventueel een vergunning voor is afgegeven. Ook de overige instanties kunnen, in het kader van hun handhavingstaken, over de beelden beschikken.

Alle deelnemers waren na afloop enthousiast over het resultaat. Deze controle zal in de toekomst zeker herhaald worden.
Provincie:
Tag(s):