dinsdag, 7. november 2006 - 11:17

Herbenoeming Brouwer rond

Utrecht

Annie Brouwer-Korf, burgemeester van de gemeente Utrecht, is bij Koninklijk Besluit opnieuw benoemd tot burgemeester van die stad. De herbenoeming gaat in per 1 januari 2007. Op 7 september jongstleden stemde de gemeenteraad al in met het voorstel voor de herbenoeming. Via een voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het voorstel nu officieel bekrachtigd door de Koningin.

Annie Brouwer-Korf is vanaf juli 1999 burgemeester van Utrecht. Zij heeft al wel te kennen gegeven op 1 januari 2008 te zullen stoppen. Eerder vervulde zij het burgemeestersambt in Amersfoort (1994-1999) en Zutphen (1989-1994) en was ze van 1982 tot 189 wethouder in Nijmegen.
Provincie:
Tag(s):