donderdag, 6. juli 2006 - 8:50

Herbenoeming burgemeester

Kampen

De gemeenteraad van de gemeente Kampen heeft in haar vergadering van donderdag 29 juni 2006 besloten de heer mr. ing. J. Oosterhof, burgemeester van de gemeente Kampen, positief aan te bevelen voor herbenoeming met ingang van 1 januari 2007.

De benoemingstermijn van burgemeester Oosterhof loopt af per 1 januari 2007. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de burgemeester onder meer op grond van een positieve aanbeveling van de raad bij Koninklijk besluit voor een nieuwe periode benoemen.

De aanbeveling tot herbenoeming wordt door de Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, de heer mr. G.J. Jansen, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister neemt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een beslissing.
Provincie:
Tag(s):