woensdag, 1. november 2006 - 14:12

Herhuisvesting Winkler Prins

Veendam

Binnenkort wordt door de gemeenteraad van de gemeente Veendam een besluit genomen over de verplaatsing van de gebouwen van de scholengemeenschap Winkler Prins van de Pinksterstraat naar de locatie Raadsgildenlaan. Wanneer de gemeenteraad in december met deze plannen instemt, zal de uitvoering hiervan de komende 10 jaren in stappen plaatsvinden.

De plannen zijn in zeer korte tijd ontwikkeld. Dit mede in verband met de brand in de locatie van de Winkler Prins aan de Pinksterstraat, en de herhuisvesting van betreffende scholieren. De gemeenteraad is op 30 oktober jl. over de plannen voor herhuisvesting geïnformeerd.

De gemeente Veendam wil u ook graag informeren over de voorgenomen plannen. Daartoe nodigen zij u van harte uit voor een inloopavond op:

donderdag 2 november a.s.
van 19.00 – 20.30 uur
in het gebouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan.

U kunt hier kennis te nemen van de voorgenomen plannen en vragen stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente en van de scholengemeenschap Winkler Prins.
Provincie:
Tag(s):