woensdag, 16. augustus 2006 - 10:39

Herinrichting Vissenbuurt ligt stil

Arnhem

De herinrichtingswerkzaamheden in de Vissenbuurt in de wijk Malburgen liggen voorlopig stil. De gemeente heeft een conflict met de aannemer die daar bezig was met de vervanging van het riool.De vertraging kan enkele maanden duren omdat het werk opnieuw moet worden aanbesteed. Bewoners hebben deze week een brief ontvangen over de vertraging.

Het verschil van mening tussen gemeente en aannemer heeft betrekking op de onderzoeken die in opdracht van de gemeente Arnhem zijn uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de tweede wereldoorlog in Malburgen.

Deze onderzoeken zijn volgens de gebruikelijke procedure voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd door een erkend adviesbureau. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het verantwoord is om in de Vissenbuurt riolerings- en straatwerkzaamheden uit te voeren.

De gemeente heeft, waar nodig, maatregelen getroffen om te zorgen dat er geen problemen ontstaan door het stilleggen van het werk. Zo was de nieuwe brede school bijvoorbeeld nog niet aangesloten op het riool. De gemeente heeft met spoed gezorgd voor een noodoplossing voor de eerste schooldag. Inmiddels is de school wel aangesloten.
Provincie:
Tag(s):