maandag, 9. oktober 2006 - 23:43

Herontwikkeling oude visafslag weer wat dichterbij

Urk

De rechter heeft uitspraak gedaan in de rechtzaak tussen de gemeente Urk en Kaptein Vastgoed over de beslaglegging van Kaptein op het gebouw van de voormalige visafslag. In deze langlopende kwestie wijst de rechter de vordering van Kaptein af, heft de beslaglegging op en veroordeelt Kaptein de proceskosten van zowel de gemeente als Fa’rus, totaal zo’n € 30.000, te voldoen. Het college van Burgemeester en Wethouders vervolgt nu de gesprekken met Fa’rus.

In 2000 heeft de gemeente, eigenaresse van de voormalige visafslag, een wedstrijd uitgeschreven waarbij zij een viertal projectontwikkelaars uitnodigt een ontwerp en exploiteerbare invulling van het gebied van de oude visafslag te maken. In 2001 kent de gemeenteraad een gedeelde eerste plaats toe aan zowel Fa’rus als Kaptein.

Beide partijen leken aanvankelijk goed samen te werken. Er werd gekozen om het plan van Fa'rus integraal uit te voeren. In maart 2004 ontbindt de gemeente de overeenkomst met het samenwerkingsverband omdat Fa’rus en Kaptein niet tot één rechtspersoon kunnen komen. Fa’rus wil samen met de gemeente praten over de uitvoering van haar plan.

Tevergeefs probeert de gemeente tot een vergoeding van de door Kaptein gemaakte kosten te komen. In augustus 2004 legt Kaptein beslag op het voormalig visafslaggebouw, claimt de winnaar te zijn van de wedstrijd en daarmee het recht op herontwikkeling van de oude afslag. De rechter besluit dat er geen sprake is van één winnaar en wijst de vordering en de beslaglegging af.

Het college van Burgemeester en Wethouders vervolgt de gesprekken met Fa’rus over de herontwikkeling van het gebouw van de voormalige visafslag. De Urker gemeenteraad zal het nieuwe bestemmingsplan over het havengebied nog bespreken.
Provincie:
Tag(s):