donderdag, 26. oktober 2006 - 14:25

Herontwikkeling voormalig TNT terrein

Duiven

Burgemeester H.J.Zomerdijk van de gemeente Duiven en de heer E. Zwaagman, adjunct-directeur van Johan Matser Projectontwikkeling hebben hedenmiddag een overeenkomst ondertekend over de herontwikkeling van het voormalige TNT-terrein op het bedrijventerrein Nieuwgraaf.

Voor deze herinrichting is de ambitie geformuleerd om een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen.

Het voormalige TNT-terrein is door het vertrek van de aanwezige functies gesaneerd en wordt opnieuw ingericht als bedrijventerrein. In overleg en samenspraak met ontwikkelaar Johan Matser is de afgelopen periode een zorgvuldig stedenbouwkundig ontwerp opgesteld, dat ruimte biedt aan menging van bedrijfsfuncties met meer representatieve functies zoals horeca en perifere detailhandel. Het bestaande kantoorgebouw van TNT blijft gehandhaafd en wordt ingepast. Aan de nieuwe bebouwing worden hoge beeldkwaliteiteisen gesteld.

Qua architectuur wordt onderscheid gemaakt tussen de buitenring en de binnenring. Het terrein dient zich naar buiten toe op een representatieve manier te laten zien, terwijl aan de binnenkant een meer dynamische en zakelijkere uitstraling wordt nagestreefd.

De groenstructuur van het plangebied bestaat uit langwerpige groenstroken met bomen. De twee zuidelijke groenstroken begeleiden de ontsluiting van het terrein en vormen de grenzen tussen de drie deelgebieden. De drie noordelijke groenstroken zorgen voor een geleding in het beeld langs de Rivierweg en vormen eveneens de scheiding tussen de verschillende functies binnen het plangebied.

De buitenrand van het plangebied krijgt een groene inrichting in combinatie met water. Er wordt zo voldoende bergingsvermogen in het plangebied gerealiseerd om wateroverlast in natte perioden te voorkomen en tegelijkertijd wordt een aantrekkelijk beeld van het bedrijventerrein gecreëerd.

Met het oog op een goede uitvoering van de noodzakelijke voorzieningen is de gemeente Duiven met Johan Matser een exploitatie-overeenkomst aangegaan.
Provincie:
Tag(s):