zaterdag, 25. november 2006 - 11:56

Herontwikkeling voormalige stortplaats

Deventer

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag het projectplan herontwikkeling voormalige stortplaats Westfalenstraat vastgesteld. Het college wil na de herontwikkeling van de stort ook de Westfalenstraat zelf aanpakken. De weg heeft zijn beste tijd gehad. In september 2008 moeten de werkzaamheden klaar zijn en dan is er ongeveer vijf hectare nieuw bedrijventerrein ontstaan.

Als de herontwikkeling voor 1 september 2008 wordt gerealiseerd, ontvangt de gemeente een subsidie van 3,8 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken. Een aantal bedrijven heeft inmiddels serieuze belangstelling getoond voor een bedrijfskavel aan de Westfalenstraat. Ook daarom is het belangrijk dat het bedrijventerrein er snel komt.

De huidige vormgeving van de Westfalenstraat voldoet niet langer aan de eisen die de huidige en toekomstige gebruikers van de terrein aan de Westfalenstraat stellen. Dit maakt het opstellen van een herontwerp noodzakelijk.

Belangrijke voorwaarde bij het ontwikkelen van het bedrijventerrein is, dat de bewoners van de woonwijk De Snippeling geen extra overlast mogen ondervinden. Daarom worden zij actief betrokken bij het maken van de plannen. N een aantal informatieavonden bespreekt de gemeente met vertegenwoordigers van de wijk het ontwerp voor een afscherming tussen het bedrijventerrein en de woonwijk.

Het herontwerp wordt ook met de betrokken bedrijven besproken.

Op 1 januari 2008 moet het saneren en het bouwrijp maken van de vuilstort beginnen. Het komende jaar staat in het teken van het voorbereiden van het plan. In het eerste kwartaal van 2007 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage en in het tweede kwartaal wordt een begin gemaakt met een vrijstellingsprocedure om het terrein bouwrijp te maken.
Provincie:
Tag(s):