woensdag, 12. april 2006 - 11:47

Herstel fietspad Vroonweg Haamstede-Renesse

De provincie Zeeland is begonnen met werkzaamheden om het recent aangelegde fietspad door de vroongronden tussen Haamstede en Renesse te herstellen nadat het door vandalisme is beschadigd.

Het fietspad kon niet eerder worden opgeleverd, omdat het nog niet in de gewenste staat verkeerde. Tijdens de aanleg bleek het al moeilijk om het fietspad voor korte tijd afgesloten te houden. Voor een goede afwerking moet het materiaal waarvan het fietspad is gemaakt, kunnen uitharden. Met de herstelwerkzaamheden is gewacht totdat de weersomstandig-heden gunstig waren.

De bedoeling was om het fietspad voor de paasdagen te kunnen openstellen. Met het oog op eerdere ervaringen is de toegang met hekwerken afgesloten en zijn borden met uitleg voor het publiek geplaatst.

In het afgelopen weekeinde is het hekwerk opengebroken, zijn vernielingen aangericht en is het fietspad opnieuw massaal bereden. De schade wordt door de provincie nog opgenomen. Duidelijk is wel dat de oplevering van het fietspad langer op zich zal laten wachten.

In de tussentijd neemt de provincie gepaste maatregelen om het fietspad af te schermen zodat de aannemer het herstel kan uitvoeren. Voorwaarde voor de oplevering is dat het fietspad goed is, waarna de provincie het pad voor het publiek zal openstellen.
Provincie:
Tag(s):