zaterdag, 18. november 2006 - 11:09

Herstel lage walmuren Oudegracht

Utrecht

Eind november 2006 start de gemeente Utrecht met het herstel van de lage walmuren, aan beide zijden van de Oudegracht, tussen de Smeebrug en de Geertebrug, De lage walmuren zijn de gemetselde kademuren tussen Oude Gracht en werf. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april 2007 afgerond.

Het herstel van de walmuren bestaat uit het vervangen van kapotte stenen en beschadigd voegwerk. Op enkele plaatsen zal verzakte bestrating van de werf opnieuw worden aangelegd. Hierbij wordt dan gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om te graven en de staat van de fundering te inspecteren.

Afhankelijk van dit onderzoek wordt bepaald of herstel van de fundering noodzakelijk is. Op enkele plaatsen wordt een tijdelijke damwand in het water aangebracht om zo een zogenaamde 'bouwkuip' te maken waarin aan de walmuren gewerkt kan worden. De komende jaren worden aan alle walmuren, waar nodig, onderhoudswerkzaamheden verricht. Het gaat hier in totaal om vijf kilometer muur. Het eerste stuk walmuur dat wordt hersteld is aan beide zijden van de gracht 130 meter lang.
Provincie:
Tag(s):