vrijdag, 17. februari 2006 - 10:01

Herstel uniek landschap Lange en Korte Duinen

Soest

Binnenkort begint de gemeente Soest met werkzaamheden om de unieke stuiflandschappen in de Lange en Korte Duinen te herstellen. De maatregelen moeten voorkomen dat de stuifduinen dichtgroeien en deze gebieden verloren gaan. De Soester Duinen is één van de grootste actieve stuifduingebieden in Nederland en is Europees aardkundig monument.

De werkzaamheden in de Lange Duinen starten begin maart. De kapwerkzaamheden moeten voor het begin van het broedseizoen (half maart) zijn afgerond. Ander werk, zoals plaggen en versnipperen van takhout duurt langer. Bezoekers van de duinen kunnen de komende weken enige overlast ondervinden van het werk. De werkzaamheden in de Korte Duinen worden vanaf 1 augustus uitgevoerd.

Zonder maatregelen verdwijnen ze op de lange duur. Dat willen de gemeente Soest, de provincie Utrecht en het ministerie van LNV voorkomen vanwege het unieke karakter van dit soort natuurgebieden. Om het gebied in de oorspronkelijke staat te herstellen zullen voornamelijk grove dennen gekapt en afgevoerd worden. Dit is nodig om de windwerking in de duinen te vergroten. Het bos belemmert de zuidwestenwind die het zand blijvend in beweging moet brengen.
Provincie:
Tag(s):