dinsdag, 4. april 2006 - 9:37

Hert fan Fryslân

Wommels

In navolging van een 21 jarige Britse student die meer dan 1 miljoen dollar verdiende door het verkopen van 1 miljoen pixels op zijn website, zijn de studenten Rudy Dijkstra (21) en Mark Postma (20) uit Wommels de website www.hertfanfryslan.nl gestart.

Op deze website worden 1 miljoen pixels aangeboden voor €1,-per pixel. Het grote verschil met de Britse site is, dat de Wommelser studenten zich op de Friese markt gaan richten. De site zal geen ééndagsvlieg worden maar een ontmoetingsplaats voor consument en bedrijf. Onder het motto ‘Hert fan Fryslân’ proberen zij een ideaal klimaat te creëren waarin consument en ondernemer elkaar vinden.

De ambitieuze Wommelser studenten verwachten veel van hun website en hopen dat de pixels goed worden verkocht. De bedrijven en consumenten die pixels kopen kunnen bijvoorbeeld hun bedrijfslogo met een verwijzende link laten plaatsen. Door dit professioneler op te zetten en tweetalig aan te bieden is dit uniek in Nederland.
Provincie:
Tag(s):