woensdag, 13. september 2006 - 15:35

Het denkbeelding land van Gemaal

Gemaal is een denkbeeldig, cultureel en economisch actief land waarin de steden Genk, Eupen, Maastricht en Alsdorf de hoofdrol spelen. De fictieve grens van het land Gemaal wordt gevormd door de grenzen van de provincies waarin de steden zich bevinden.

De drijvende kracht achter Gemaal is de samenwerking tussen vier organisaties. Iedere organisatie heeft als doel in regiospecifieke, industriële gebouwen een multifunctionele
ruimte te exploiteren. De betreffende gebouwen hebben dan ook allemaal een belangrijke rol in de plaatselijke economie gespeeld en zijn sterk met de identiteit van hun stad verbonden.

In Genk en Alsdorf zijn het gebouwen met een mijnverleden. In Maastricht is het een gebouw van de cementfabriek en in Eupen een stedelijk slachthuis. De gebouwen hebben hun voormalige functies verloren.

De initiatieven in Genk, Eupen, Maastricht en Alsdorf zijn in de beginfase onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. De grote overeenkomst in ieders basisconcept heeft echter tot een samenwerking geleid op cultureel en economisch gebied. Uitwisselen van kennis en creativiteit en bundelen van krachten liggen ten grondslag aan de oprichting van Gemaal.

Binnen de overkoepelende Gemaal organisatie werken de vier lokale organisaties dus samen om onderling afgestemde programma’s te presenteren in de multifunctionele ruimten. Te denken valt aan exposities, installaties, performances, concerten en theater. Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van initiatieven die interessant zijn voor de hele Euregio. De ruimte werkt als portaal naar de andere Gemaalsteden toe. Het programma van iedere stad maakt een reis door het culturele en economische land Gemaal. Zo ontstaat er een carrouseleffect, waardoor het aanbod heel gevarieerd zal zijn.

Voor deze samenwerking stelt Interreg, het programma van de EU, dat jaarlijks subsidies verleent aan creatieve, vernieuwende grensoverschrijdende samenwerkings-projecten, gelden ter beschikking.

De startmanifestatie vind plaats in de stad Eupen in het Alter Schlachthof op 15 september, vervolgens reist deze door naar de steden Maastricht, Genk en Alsdorf .
Provincie:
Tag(s):