woensdag, 14. juni 2006 - 8:55

Het einde van het kastje naar de muur

Nijmegen

Nijmegen krijgt één loket voor iedereen die zorg of hulp nodig heeft. Daar worden mensen geholpen met hun aanvraag. Wie informatie, advies en of hulp nodig heeft, hoeft dan niet meer naar verschillende instanties. Naast het loket komt er ook één telefoonnummer, een website en wordt het mogelijk om via internet informatie en hulp aan te vragen.

Op dit moment moeten mensen voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand, thuiszorg, hulpmiddelen voor gehandicapten of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen naar verschillende loketten. Daarnaast is er nog sprake van verschillende regelingen en organen, zoals de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, het Centrum Indicatiestelling Zorg, maar ook particuliere instellingen als de Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen.

Voor de meeste mensen een ondoorzichtig woud aan regelingen, loketten, organisaties en formulieren. Wie niet weet waar hij moet zijn, loopt grote kans eerst een marathon van het kastje naar de muur te moeten afleggen, voor aan zijn vraag wordt voldaan. Bovendien verandert dat traject vanaf 1 januari volgend jaar weer doordat dan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking treedt.

De gemeente Nijmegen wil het haar inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken en wil nu één loket instellen waar iedereen die hulp of zorg nodig heeft terecht kan. Daar wordt bekeken of iemand recht heeft op hulp of ondersteuning. Als dat zo is wordt ook geregeld dat die hulp of ondersteuning er daadwerkelijk komt.

De plaats van het loket wordt nader bepaald. Er is niet voor gekozen om ook in andere stadsdelen loketten te openen, omdat in de praktijk het overgrote deel van de hulpvragen per telefoon binnenkomt. Ook neemt het inwinnen van informatie en advies via internet sterk toe. De kosten voor loketten in verschillende stadsdelen wegen niet op tegen het te verwachten resultaat daarvan.

Het loket start op 1 januari 2007.
Provincie:
Tag(s):