dinsdag, 10. oktober 2006 - 8:12

Het kindercentrum voor de toekomst

Vlissingen

Het ontwerp voor ‘De Sjop’ het kindercentrum van de toekomst, gemaakt door Karlijn Toebast (ARchitecToebast) en Don Monfils (WTS Architecten) in samenwerking met Elly Brand (directeur Stichting Kinderopvang De Bevelanden) is uitgeroepen tot winnaar in de ideeënprijsvraag Ruimte voor Kinderen, van het Waarborgfonds Kinderopvang.

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft deze nationale ideeënprijsvraag uitgeschreven met het doel architecten ideeën te laten leveren voor flexibele, functionele en toekomstgerichte kindercentra.

Concreet gaat het om ontwerpideeën voor kinderopvang binnen een ‘combinatiegebouw’, bijvoorbeeld kinderopvang gecombineerd met appartementen, kinderopvang gecombineerd met een basisschool. Deze nieuwe, innovatieve kindercentra dienen op inspirerende wijze recht te doen aan de behoeften van kinderen, begeleiders en ouders (zoals verwoord in pedagogische visies). Aan de deelnemende architecten werd gevraagd om realistische, uitvoerbare voorstellen te leveren die een vertaling in ontwerp bieden van actuele inzichten in de kinderopvang, én die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwalitatieve huisvesting.

In samenwerking met Elly Brand, zijn de architecten Toebast en Monfils tot een ontwerp gekomen waarin kinderopvang en onderwijs volledig geïntegreerd zijn: ‘De Sjop’, hèt kindercentrum voor de toekomst. In ‘De Sjop’ kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds terecht om te spelen en te leren.

De vernieuwende pedagogische visie is gebaseerd op Meervoudige Intelligentie (MI) zoals beschreven door pedagoog Howard Gardner. In het gebouw worden intelligentiegebieden tot uitdrukking gebracht in verschillende ruimten die een interactie met elkaar aangaan. Zo ‘sjopt’ ieder kind onder begeleiding van een coach zijn bagage voor de toekomst bij elkaar.

Door de situering van de nieuwe kindercentra boven op bestaande winkelcentra in de buitenwijken van steden en dorpen –de Sjop is gesitueerd bovenop het winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg- zijn omliggende voorzieningen zoals winkels en parkeergelegenheid goed te combineren met een bezoek aan de ‘De Sjop’. Tevens bieden de platte daken van de winkelcentra voldoende mogelijkheid om een uitdagende buitenspeelruimte voor de kinderen van ‘De Sjop’ te creëren. De Sjop geeft een positieve impuls aan het winkelcentrum en aan de wijk.

Tijdens de prijsuitreiking op 6 oktober prees de jury de geboden visie op de toekomst van kinderopvang en onderwijs als een zeer flexibele oplossing dat veel aanknopingspunten biedt voor de toekomst.
Provincie:
Tag(s):