woensdag, 12. april 2006 - 10:31

Het mysterie van vrouwenkwaaltjes ontrafeld

Nijmegen

Hemopyrrollactamurie staat voor een verhoogde uitscheiding van het stofje HPL in de urine. Door genetische afwijkingen kan er bij sommige mensen wat mis gaan bij de synthese van heem, een ijzerbindend molecuul. HPL wordt dan uit-gescheiden in de urine. Dat geeft allerlei vage klachten als chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten, darmklachten en problemen bij de menstruatie.

Albert Konijneberg en Mandy Megens hebben bij jongeren tussen de 15 en 18 geen verband gevonden tussen chronische vermoeidheid en een positieve HPU score onder jongeren.

Met hun profielwerkstuk over vrouwenkwaaltjes zijn Albert en Mandy van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen winnaars geworden van de Van Melsen Prijs 2006 van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De scholieren presenteerden hun werkstukken, samen met zeven andere genomineerden op vrijdag 7 april op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Van Melsen prijs is een wedstrijd voor leerlingen uit 5 en 6 VWO die een onderzoek hebben gedaan op het gebied van de experimentele natuurwetenschap. Scholen uit het hele land kunnen een profielwerkstuk opsturen over onderwerpen uit de biologie, scheikunde en natuurkunde om in aanmerking te komen voor de Van Melsenprijs.

Prof. dr. A.G.M. van Melsen was van 1945 tot 1975 hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de KU Nijmegen. Hij bestudeerde kritisch en onderzoekend de wortels van de 3 natuurweten-schappelijke disciplines.

Met de Van Melsen Prijs wil de Nijmeegse Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica kritische en onderzoekende scholieren stimuleren.
Provincie:
Tag(s):